Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Bối cảnh của các trạm sạc xe điện
- Jan 21, 2017 -

Phát triển các trạm sạc xe điện ở Trung Quốc là không thể tránh khỏi, nắm bắt sáng kiến và doanh nghiệp kinh doanh

Chiến thắng đường. Trong trường hợp hiện tại, các nhà vận động, doanh nghiệp và các phương tiện sẵn sàng, nhưng xe điện vào trong nhà của người dân thường không dễ thực hiện trong ngắn hạn. Chính sách quốc gia có thể để (xe bồi thường, và đường bộ,), và mạng lưới nhà ga điện là không thể xây dựng ngắn hạn, lý do chính là để nhanh chóng sạc điện cần sức mạnh tức thời của quyền lực, lưới chung không thể đáp ứng, phải xây dựng mạng lưới tính phí chuyên dụng , Điều này liên quan đến toàn bộ lưới điện quốc gia chuyển đổi, lưới điện quốc gia chuyển đổi lớn không nhỏ, chi phí rất lớn, từ thảo luận, và dự án vào mạng, không qua đêm có thể đạt được.


Bản quyền © BESEN-Group Tất cả các quyền được bảo lưu.