Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Xe điện sạc xe mô hình kinh doanh
- Jan 21, 2017 -

Sạc mô hình kinh doanh là người sử dụng điện điện năng sẽ chạy ra khỏi các lựa chọn thay thế cho trạm cố định vị trí cố định và trạm nạp để sạc trực tiếp pin của mô hình xe. Đây là chiếc xe điện đầu tiên của nhà ga sạc mô hình kinh doanh, trong chế độ này hoạt động, người sử dụng xe điện trong trạm sạc / bài trực tiếp vào pin xe, mô hình tiêu thụ điện năng ngay để trả chi phí sản phẩm và thanh toán, để hoàn thành giao dịch . Để kết thúc này, việc xây dựng hệ thống sạc và thanh toán xe điện tương ứng, việc giới thiệu nền tảng quản lý thông tin tập trung, là một phần quan trọng trong công việc xây dựng trạm nạp / xả xe điện được thực hiện.

Bản quyền © BESEN-Group Tất cả các quyền được bảo lưu.